تور تایلند

تایلند با نام رسمی پادشاهی تایلند، کشوری در شبه‌جزیره هندوچین واقع در جنوب شرقی آسیاست. زبان رسمی کشور تایلندی، پایتخت و همچنین پرجمعیت‌ترین شهر آن بانکوک و مذهب حدود ۹۵ درصد مردم بودایی است. نام تايلند در زبان مردم محلى برگرفته از دو لغت Thi و Land ميباشد كه به معناى سرزمين حورى يا همان تايى است. چون تایلند به دریا نزدیک است بیشتر مواقع دارای یک آب هوای معتدل می‌باشد کشور تایلند در موقعیت استراتژیکی جنوب شرقی آسیا قرار داشته و بسیار حاصلخیز می‌باشد.

تورهای تایلند

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان بانکوک + پاتایا
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان پوکت
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۱,۶۷۵,۰۰۰ تومان پاتایا
عمان ایر ۷ شب و ۸ روز ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان پاتایا
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان بانکوک + پاتایا
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲,۵۰۵,۰۰۰ تومان بانکوک + پوکت
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان بانکوک + پاتایا
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان پوکت
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲,۵۰۵,۰۰۰ تومان بانکوک + پوکت
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان پاتایا
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان پوکت
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان بانکوک + پاتایا
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان بانکوک + پوکت
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان پاتایا
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان بانکوک + پوکت
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان پاتایا + پوکت
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان پاتایا
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان بانکوک + پاتایا
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲,۶۶۵,۰۰۰ تومان بانکوک + پوکت
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان پوکت
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۴,۲۳۵,۰۰۰ تومان پاتایا
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۴,۵۲۵,۰۰۰ تومان پوکت
ماهان ۳ شب و ۴ روز + ۴ شب و ۵ روز ۴,۲۷۵,۰۰۰ تومان بانکوک + پاتایا
ماهان ۳ شب و ۴ روز + ۴ شب و ۵ روز ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان بانکوک + پوکت
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۶,۲۵۵,۰۰۰ تومان سامویی + بانکوک

هتل های تایلند