تور فرانسه

تورهای فرانسه

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
ترکیش ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱،۶۷۰ یورو + هزینه پرواز پاریس + آمستردام
ایران ایر ۴ شب و ۵ روز ۷۹۰ یورو + هزینه پرواز پاریس
قطری ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲۰۰۰ یورو + هزینه پرواز پاریس + بارسلون + رم
قطری ۶ شب و ۷ روز ۹۹۰ یورو + هزینه پرواز پاریس
ترکیش ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱،۹۵۰ یورو + هزینه پرواز پاریس + بارسلون + آمستردام
قطری ۶ شب و ۷ روز ۱۰۹۰ یورو + هزینه پرواز پاریس

هتل های فرانسه