تور مالزی

مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن کوالا لامپور است. سازمان‌های دولتی و وزارت‌خانه‌های این کشور در شهر جدید پوتراجایا (پایتخت اداری) این کشور واقع است. مالزی عضو سازمان ملل متحد و اتحادیه کشورهای همسود است. این فدراسیون شامل سیزده ایالت در جنوب شرقی آسیا است. مالزی پس از استقلال از انگلیس در سال ۱۹۵۷، حکومت سلطنتی دوره‌ای را پذیرفت. پادشاه در مالزی دارای اختیارات و وظایف تشریفاتی است و بر اساس توصیه‌های مجلس و کابینه عمل می‌کند.

تورهای مالزی

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + سنگاپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + لنکاوی
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + سنگاپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + سنگاپور
امارات ۶ شب و ۷ روز ۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور
امارات ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + پنانگ
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + پنانگ
امارات ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز ۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + لنکاوی
امارات ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان کوالالامپور + سنگاپور
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۱,۶۶۵,۰۰۰ تومان کوالالامپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + سنگاپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + سنگاپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + پنانگ
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۱۴۵,۰۰۰ تومان کوالالامپور + سنگاپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان کوالالامپور + پنانگ
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + سنگاپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + صباح
امارات ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۷۳۵,۰۰۰ تومان کوالالامپور + سنگاپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان کوالالامپور + هوشی مین
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان کوالالامپور + بالی

هتل های مالزی