تور پوکت

پوکت سواحل عمومی زیادی دارد ولی دو تا از مهم‌ترین‌هایشان، ساحل پاتونگ و ساحل کارون هستند. یکی از دیدنی‌های پر طرفدار پوکت را می‌توانید در نزدیکی ساحل پاتونگ ببینید، وقت‌گذرانی در پوکت فانتاسی با برنامه‌های شبانه‌ی آتش‌بازی، نمایش فرهنگ و سنت تایلندی، نمایش و رقص فیل‌ها و بازار صنایع‌دستی تماشایی‌اش، می‌تواند شبی باشکوه بسازد

تورهای پوکت

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان پوکت
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲,۵۰۵,۰۰۰ تومان بانکوک + پوکت
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان پوکت
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲,۵۰۵,۰۰۰ تومان بانکوک + پوکت
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان پوکت
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان بانکوک + پوکت
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان بانکوک + پوکت
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان پاتایا + پوکت
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲,۶۶۵,۰۰۰ تومان بانکوک + پوکت
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان پوکت
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۴,۵۲۵,۰۰۰ تومان پوکت
ماهان ۳ شب و ۴ روز + ۴ شب و ۵ روز ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان بانکوک + پوکت