قیمت اقامت

اطلاعات تور خدمات تخت دو نفره تخت یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

تور مشهد ۱۴ خرداد ۹۷

F.B ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۴۷۰,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
تابان
از تاریخ ۱۴ خرداد ۹۷

تور مشهد ۴ خرداد ۹۷

B.B ۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۴ شب و ۵ روز
تابان
از تاریخ ۴ خرداد ۹۷

تور مشهد ۵ و ۶ و ۷ خرداد ۹۷

B.B ۷۵۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان ۴ شب و ۵ روز
زاگرس
از تاریخ ۵ خرداد ۹۷

امکانات هتل

امکانات عمومی
خدمات
امکانات ورزشی
اینترنت
ساعت ورود
ساعت خروج
رزرواسیون آنلاین