قیمت اقامت

اطلاعات تور خدمات تخت دو نفره تخت یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

تور کیش ۲۷ مهر ۹۷

B.B ۵۹۵,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
زاگرس
از تاریخ ۲۷ مهر ۹۷

تور کیش ۲۷ مهر ۹۷

B.B ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶۳۰,۰۰۰ تومان ۴ شب و ۵ روز
کیش ایر
از تاریخ ۲۷ مهر ۹۷

تور کیش ۲۸ و ۲۹ مهر ۹۷

B.B ۵۹۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵۱۵,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
زاگرس
از تاریخ ۲۸ مهر ۹۷

امکانات هتل

امکانات عمومی
خدمات
امکانات ورزشی
اینترنت
ساعت ورود
ساعت خروج
رزرواسیون آنلاین