قیمت اقامت

اطلاعات تور خدمات تخت دو نفره تخت یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

تور کیش ۲۴ اسفند ۹۶

B.B ۵۸۰,۰۰۰ تومان ۸۷۰,۰۰۰ تومان ۵۸۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
زاگرس
از تاریخ ۲۴ اسفند ۹۶

تور کیش ۱۰ اسفند ۹۶

B.B ۴۸۰,۰۰۰ تومان ۷۶۰,۰۰۰ تومان ۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
زاگرس
از تاریخ ۱۰ اسفند ۹۶

تور کیش ۶ اسفند ۹۶

B.B ۳۵۵,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان ۳۵۵,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
زاگرس
از تاریخ ۶ اسفند ۹۶

امکانات هتل

امکانات عمومی
خدمات
امکانات ورزشی
اینترنت
ساعت ورود
ساعت خروج
رزرواسیون آنلاین