قیمت اقامت

اطلاعات تور خدمات تخت دو نفره تخت یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

تور کیش ۳۱ خرداد ۹۸

B.B ۶۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۰,۰۰۰ تومان ۴۸۰,۰۰۰ تومان ۴ شب و ۵ روز
آسمان
از تاریخ ۳۱ خرداد ۹۸

تور کیش ۲ و ۳ تیر ۹۸

B.B ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
زاگرس
از تاریخ ۲ تیر ۹۸

تور کیش ۷ تیر ۹۸

B.B ۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
زاگرس
از تاریخ ۷ تیر ۹۸

تور کیش ۳۰ خرداد ۹۸

B.B ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۵۱۰,۰۰۰ تومان ۴ شب و ۵ روز
زاگرس
از تاریخ ۳۰ خرداد ۹۸

امکانات هتل

امکانات عمومی
خدمات
امکانات ورزشی
اینترنت
ساعت ورود
ساعت خروج
رزرواسیون آنلاین