قیمت اقامت

اطلاعات تور خدمات تخت دو نفره تخت یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

تور کیش ۵ و ۶ بهمن ۹۸

B.B ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۳۰,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
زاگرس
از تاریخ ۵ بهمن ۹۸

تور کیش ۳ بهمن ۹۸

B.B ۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان ۵۱۵,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
زاگرس
از تاریخ ۳ بهمن ۹۸

تور کیش ۴ بهمن ۹۸

B.B ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۹۶۰,۰۰۰ تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۴ شب و ۵ روز
زاگرس
از تاریخ ۴ بهمن ۹۸

تور کیش ۹ بهمن ۹۸

B.B ۹۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
زاگرس
از تاریخ ۹ بهمن ۹۸

امکانات هتل

امکانات عمومی
خدمات
امکانات ورزشی
اینترنت
ساعت ورود
ساعت خروج
رزرواسیون آنلاین