هتل لوتوس کیش

قیمت اقامت

اطلاعات تور خدمات تخت دو نفره تخت یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

تور کیش ۶ خرداد ۹۷

B.B ۴۲۵,۰۰۰ تومان ۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴۲۵,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
زاگرس
از تاریخ ۶ خرداد ۹۷

تور کیش ۶ خرداد ۹۷

B.B ۵۱۰,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰ تومان ۵۱۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان ۴ شب و ۵ روز
زاگرس
از تاریخ ۶ خرداد ۹۷

تور کیش ۸ خرداد ۹۷

B.B ۴۷۰,۰۰۰ تومان ۶۱۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
زاگرس
از تاریخ ۸ خرداد ۹۷

تور کیش ۱۳ خرداد ۹۷

B.B ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۶۹۵,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
زاگرس
از تاریخ ۱۳ خرداد ۹۷

امکانات هتل

امکانات عمومی
خدمات
امکانات ورزشی
اینترنت
ساعت ورود
ساعت خروج
رزرواسیون آنلاین