سوئیس تابستان 96

سوئیس تابستان ۹۶

۲۵ خرداد ۹۶   انتخاب خط هوایی   ۱,۷۵۰ یورو
تور اتریش 17 و 27 مرداد 96

تور اتریش ۱۷ و ۲۷ مرداد ۹۶

۱۷ مرداد ۹۶   اتریشی   ۲,۲۰۰ یورو

قوانین