آبشار شلماش سردشت

کافه عکس - ۱ مهر ۱۳۹۵

آبشار شلماش،شهرستان سردشت،استان آذربایجان غربی