باور کنید این مدل از استخر را ندیده اید!

جاذبه گردشگری - ۲ بهمن ۱۳۹۵

شاید وقتی با شما از انواع استخر حرف بزنند یاد استخرهای سرپوشیده، رو باز یا حتی استخرهای پشت بامی بیافتید، اما قطعا هیچکدامتان استخری معلق در هوا در ارتفاع 35 متری را تصور نخواهید کرد. بله درست خواندید استخری در ارتفاع 35 متری. "استخر هوایی" یا "استخر آسمانی" ایده جاه طلبانه و بلندپروازانه ای از یک شرکت انگلیسی بوده و قرار است در تابستان سال 2019 در لندن افتتاح شود. این استخرها قرار است داخل مجموعه "باغ های سفارتی" ساخته شوند که خود این مجموعه نیز یک منطقه مسکونی و تجاری در شهر لندن است.

انتهای مطلب