توریست های عصبانی به مکان دیدنی ای که دیگر وجود ندارد یک-ستاره دادند

اخبار - در تور مالاگا - ۲۲ تیر ۱۳۹۶

در غربی ترین بخش جزیره ی غودش در مدیترانه، مکان دیدنی ای وجود داشت که دیگر نیست!!! پنجره ی آزور یک قوس آهکی در جزیره غودش در مالت با ارتفاع 28 متر است که پیش از این توریست های زیادی را جذب می کرد و در فیلم های زیادی به نمایش درآمده بود.

اما صخره ی معروف، اسفند سال گذشته بر اثر باران ها و طوفان های شدید در مالت فرو ریخت. با این وجود هنوز هم عده ای به این مکان می روند تا پنجره آزور را ببینند. بی خبر از این که چیزی که دنبالش هستند، دیگر وجود خارجی ندارد.

مسافرانی که به تازگی به مالت سفر کرده اما از دیدن قوس آهکی معروف بازمانده بودند، در trip advisor نظر خود را درمورد پنجره آزور این گونه مطرح کردند:

"نمی شود به چیزی که وجود ندارد امتیاز عالی داد."

"چه وقت تلف کردنی!"

"صخره ی قارچی، دیگر فقط صخره است."

"جالب است که می بینیم طبیعت چگونه چیزی را که می دهد، باز پس می گیرد."

ماجراجوها و ورزشکارانی که برای پرش از صخره به این نقطه سفر می کردند، حالا دیگر باید به دنبال یک جای جدید باشند. اما جاذبه های توریستی فراوانی در مالت و در همان جزیره ی غودش وجود دارد. اگر به مکان های تاریخی علاقه مند باشید، می توانید برای بازدید از معابد گگانتیا - که میراث فرهنگی یونسکو نیز هستند - به غودش بروید. این معابد بعد از اهرام مصر بزرگترین بناهای یادبود خودایستا در جهان هستند. البته اگر هیچ چیز غیر از دیدن یک قوس شما را راضی نمی کند، پنجره ی ویلد ایلمیلا را به شما پیشنهاد می کنم که به همان زیبایی پنجره ی آزور است.

منبع

diyakoparvaz.com