هتل های بدون سرنشین: از ایده تا واقعیت

جاذبه گردشگری - ۹ آذر ۱۳۹۸

هتلی را تصور کنید که می تواند با بهره گیری از تکنولوژی های آینده به هرجایی پرواز کند. در این حالت شما لم داده روی تخت می توانید بر فراز دریا پرواز کنید یا در میان جنگل از خود و طبیعت اطرافتان سلفی بگیرید. یک شرکت کانادایی طرح مفهومی (کانسپت) اولیه این هتل ها را طراحی کرده است. در این طرح هتل های آینده با جداره های حفاظتی شیشه ای می تواند به نقاط مورد نظر پرواز کند. طرح این هتل ها، یکی از دو طرح برتر مسابقه طراحی خلاقانه در بخش هتل هاست. 

انتهای مطلب