هرم موزه لوور ناپدید شد

اخبار - در تور پاریس - ۸ دی ۱۳۹۸

 

یک نقاش هنرهای خیابانی با ایجاد طرحی پرسپکتیو این تصور را ایجاد کرد که هرم شیشه ای بزرگ در محوطه موزه لوور ناپدید شده است. به گزارش ایسنا، این هنرمند فرانسوی که «JR» نام دارد، این بار هنر خود را روی هرم شیشه ای موزه لوور که در واقع ورودی اصلی این موزه معروف در شهر پاریس است، پیاده کرد.
او با نقاشی نمای ساختمان موزه لوور روی بدنه شیشه ای این هرم بزرگ در محوطه موزه، به واسطه خطای دید این تصور را برای بازدید کنندگان ایجاد کرد که هرم شیشه ای ناپدید شده است. «JR» که 10 سال است در عرصه هنرهای خیابانی در مکان های عمومی فعالیت می کند، به دعوت موزه لوور این اثر هنری را خلق کرد. ابداع تکنیک استفاده شده در این اثر هنری که همان خطای چشم است، به قرن ها پیش و کشف پرسپکتیو در دوره رنسانس باز می گردد، زمانی که هنرمندان با استفاده از این تکنیک به خلق فضاهای سه بعدی غیر واقعی در نقاشی هایشان می پرداختند و یک سطح مسطح را به گونه ای ارائه می دادند که گویی یک پنجره به سوی یک اتاق، شهر و یا منظره باز است.

انتهای خبر

05/31/2016