تورهای دیاکوپرواز

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان پاتایا
معراج ۲ شب و ۳ روز ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان استانبول
قطری ۳ شب و ۴ روز + ۱ شب و ۲ روز ۶۱۰ یورو + ۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان بوداپست + وین
ایران ایر ۶ شب و ۷ روز ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان آنتالیا
معراج ۳ شب و ۴ روز ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان استانبول
ایران ایر ۳ شب و ۴ روز ۱,۳۳۵,۰۰۰ تومان تفلیس
ایرعربیا ۳ شب و ۴ روز ۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان + ۵۵۸ درهم دبی
ایرعربیا ۳ شب و ۴ روز ۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان + ۴۴۶ درهم دبی
ایران ایر ۳ شب و ۴ روز ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان باکو
ترکیش ۴ شب و ۵ روز ۷۵۰ یورو + ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان زوریخ