تور ترکیبی اروپا 29 اسفند و 6 فروردین 96

تور ترکیبی اروپا ۲۹ اسفند و ۶ فروردین ۹۶

۲۹ اسفند ۹۵   اتریشی   ۱,۷۰۰ یورو
تور ترکیبی اروپا 29 اسفند و 6 فروردین 96 (ویژه همکار)

تور ترکیبی اروپا ۲۹ اسفند و ۶ فروردین ۹۶ (ویژه همکار)

۲۹ اسفند ۹۵   اتریشی   ۱,۷۰۰ یورو

تورهای دیاکوپرواز

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
قطار ۳ شب و ۴ روز ۲۵۵,۰۰۰ تومان مشهد
زاگرس ۴ شب و ۵ روز ۴۹۰,۰۰۰ تومان کیش
ایران ایر تور ۴ شب و ۵ روز ۵۶۰,۰۰۰ تومان کیش
ایران ایر تور ۳ شب و ۴ روز ۴۸۰,۰۰۰ تومان کیش
زاگرس ۳ شب و ۴ روز ۵۱۰,۰۰۰ تومان کیش