تورهای دیاکوپرواز

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
ایران ایر ۳ شب و ۴ روز + ۱ شب و ۲ روز ۷۹۰ یورو + هزینه پرواز سوئیس + میلان
انتخاب خط هوایی ۴ شب و ۵ روز ۷۲۰ یورو + هزینه پرواز لوزان
ایران ایر ۴ شب و ۵ روز ۶۴۰ یورو+ هزینه پرواز بوداپست