تورهای دیاکوپرواز

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
ایر آسیا ۷ شب و ۸ روز ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان کوالالامپور
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان پاتایا
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان بانکوک + پاتایا
ماهان ۲ شب و ۳ روز ۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان باکو
ماهان ۲ شب و ۳ روز ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان باکو
آسمان ۵ شب و ۶ روز ۸۵۰,۰۰۰ تومان استانبول
ماهان ۳ شب و ۴ روز + ۲ شب و ۳ روز + ۲ شب و ۳ روز ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان دهلی + آگرا + جیپور
آسمان ۷ شب و ۸ روز ۹۴۰,۰۰۰ تومان استانبول
ایران ایر ۴ شب و ۵ روز ۱۰۷۰ یورو وین
زاگرس ۳ شب و ۴ روز ۶۴۰,۰۰۰ تومان تفلیس
ماهان ۳ شب و ۴ روز ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان دبی
امارات ۳ شب و ۴ روز ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان دبی
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + سنگاپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + سنگاپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + لنکاوی
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + لنکاوی
آسمان ۷ شب و ۸ روز ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان استانبول