تورهای دیاکوپرواز

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
قطری ۶ شب و ۷ روز ۱۰۹۰ یورو + هزینه پرواز پاریس
ترکیش ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱،۹۵۰ یورو + هزینه پرواز پاریس + بارسلون + آمستردام
ترکیش ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱،۶۷۰ یورو + هزینه پرواز پاریس + آمستردام