تورهای دیاکوپرواز

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
قشم ایر ۷شب و ۸ روز شب و ۸ روز ۳,۴۹۰,۰۰۰ لارناکا
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان پکن + شانگهای
آتا ۶ شب و ۷ روز ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان کوش آداسی
کیش ایر ۳ شب و ۴ روز ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان استانبول
کاسپین ۴ شب و ۵ روز ۳۹۰,۰۰۰ تومان مشهد
کیش ایر ۳ شب و ۴ روز ۹۵۵,۰۰۰ تومان تفلیس
زاگرس ۴ شب و ۵ روز ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان تفلیس
امارات ۳ شب و ۴ روز ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان دبی
زاگرس ۳ شب و ۴ روز ۴۲۵,۰۰۰ تومان قشم
ایران ایر ۶ شب و ۷ روز ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان آنتالیا
ماهان ۳ شب و ۴ روز + ۲ شب و ۳ روز + ۲ شب و ۳ روز ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان دهلی + آگرا + جیپور
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۲,۴۷۵,۰۰۰ تومان پاتایا
ماهان ۳ شب و ۴ روز ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان باکو
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان وارنا
ماهان ۳ شب و ۴ روز ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ایروان
قطری ۳ شب و ۴ روز + ۲ شب و ۳ روز ۱,۱۹۰ یورو بوداپست + وین
ایران ایر ۴ شب و ۵ روز ۹۹۰ یورو وین
زاگرس ۴ شب و ۵ روز ۵۷۵,۰۰۰ تومان شیراز
تابان ۳۲۰,۰۰۰ تومان
ترکیش ۴ شب و ۵ روز ۱,۰۳۰ یورو سوئیس