تورهای دیاکوپرواز

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
ماهان ۳ شب و ۴ روز + ۲ شب و ۳ روز + ۲ شب و ۳ روز ۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان دهلی + آگرا + جیپور
ایران ایر ۳ شب و ۴ روز ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان دبی
ترکیش ۴ شب و ۵ روز ۷۵۰ یورو + هزینه پرواز لوزان
ترکیش ۳ شب و ۴ روز + ۲ شب و ۳ روز ۸۹۰ یورو + هزینه پرواز لوزان + زوریخ
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان بانکوک + پاتایا
ایران ایر ۳ شب و ۴ روز ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان باکو
تابان ۳ شب و ۴ روز ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان گرجستان
ایران ایر تور ۳ شب و ۴ روز ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان استانبول
ایران ایر ۷ شب و ۸ روز ۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان باکو
ایران ایر ۴ شب و ۵ روز ۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان باکو
ایران ایر ۳ شب و ۴ روز ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان باکو
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان + ۶۹۰ دلار پکن + شانگهای
ایران ایر ۴ شب و ۵ روز ۷۲۰یورو وین
ترکیش ۵ شب و ۶ روز ۹۹۰ یورو + هزینه پرواز سوئیس
ایران ایر تور ۳ شب و ۴ روز ۷۶۰,۰۰۰ تومان شیراز
ایران ایر ۳ شب و ۴ روز + ۱ شب و ۲ روز ۶۲۰ یورو+ هزینه پرواز بوداپست + بوداپست
ایران ایر ۷ شب و ۸ روز ۱،۳۹۰ یورو پاریس
ماهان ۴ شب و ۵ روز ۶۹۰ یورو + هزینه پرواز سوئیس