تورهای دیاکوپرواز

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
ترکیش ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱۵۵۰یورو + هزینه پرواز پاریس + آتن
ترکیش ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱۴۹۰ یورو + هزینه پرواز پاریس + بارسلون
قطری ۴ شب و ۵ روز + ۴ شب و ۵ روز ۱۵۹۰یورو + هزینه پرواز لوزان + رم
ترکیش ۷ شب و ۸ روز ۱۱۹۰ یورو + هزینه پرواز سوئیس