تورهای دیاکوپرواز

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
ترکیش ۴ شب و ۵ روز ۷۵۰ یورو + هزینه پرواز لوزان
ترکیش ۳ شب و ۴ روز + ۲ شب و ۳ روز ۸۹۰ یورو + هزینه پرواز لوزان + زوریخ
ایران ایر ۴ شب و ۵ روز ۷۲۰یورو وین
ترکیش ۵ شب و ۶ روز ۹۹۰ یورو + هزینه پرواز سوئیس
ایران ایر ۳ شب و ۴ روز + ۱ شب و ۲ روز ۶۲۰ یورو+ هزینه پرواز بوداپست + بوداپست
ایران ایر ۷ شب و ۸ روز ۱،۳۹۰ یورو پاریس
ماهان ۴ شب و ۵ روز ۶۹۰ یورو + هزینه پرواز سوئیس
ترکیش ۴ شب و ۵ روز ۷۹۰ یورو + هزینه پرواز سوئیس