تورهای دیاکوپرواز

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
ماهان ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱,۱۹۰ یورو + هزینه پرواز سوئیس + رم
ایران ایر ۳ شب و ۴ روز + ۱ شب و ۲ روز ۷۹۰ یورو + هزینه پرواز سوئیس + میلان
انتخاب خط هوایی ۴ شب و ۵ روز ۷۲۰ یورو + هزینه پرواز لوزان
ایران ایر ۹ شب و ۱۰ روز + شب و ۱ روز ۱۶۰۰ یورو + هزینه پرواز بوداپست + پراگ
ایران ایر ۴ شب و ۵ روز ۶۴۰ یورو+ هزینه پرواز بوداپست