تورهای دیاکوپرواز

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
ترکیش ۴ شب شب و ۵ روز ۹۸۰ یورو + هزینه پرواز رم
ایران ایر ۴ شب و ۵ روز ۷۹۰ یورو + هزینه پرواز سوئیس
ترکیش ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱,۸۹۰ یورو + هزینه پرواز رم + لیسبون + بارسلون
ترکیش ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱۱۰۰ یورو + هزینه پرواز بوداپست + آتن
ترکیش ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱۲۵۰یورو + هزینه پرواز زوریخ + آمستردام
اتریشی ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱۲۲۰ یورو + هزینه پرواز زوریخ + وین + بوداپست
قطری ۳ شب و ۴ روز + ۲ شب و ۳ روز + ۱ شب و ۲ روز ۱۳۹۰ یورو + هزینه پرواز لوزان + رم + ونیز
قطری ۶ شب و ۷ روز ۹۹۰ یورو + هزینه پرواز پاریس
ایران ایر ۴ شب و ۵ روز ۷۹۰ یورو + هزینه پرواز پاریس
ایران ایر ۴ شب و ۵ روز ۶۹۰ یورو + هزینه پرواز آمستردام