تورهای دیاکوپرواز

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
ماهان ۳ شب و ۴ روز ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان دبی
پگاسوس ۶ شب و ۷ روز ۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان آنتالیا
قشم ایر ۳ شب و ۴ روز ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان استانبول
تابان ۳ شب و ۴ روز ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان مشهد
ترکیش ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱۵۵۰یورو + هزینه پرواز پاریس + آتن
ترکیش ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱۴۹۰ یورو + هزینه پرواز پاریس + بارسلون
ترکیش ۵ شب و ۶ روز ۹۹۰ یورو + هزینه پرواز پاریس
ترکیش ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱۵۵۰یورو + هزینه پرواز پاریس + رم
قطری ۴ شب و ۵ روز + ۴ شب و ۵ روز ۱۵۹۰یورو + هزینه پرواز لوزان + رم
قشم ایر ۳ شب و ۴ روز ۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان ایروان
نوردویند ۳ شب و ۴ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲۶۹۹۰۰۰۰ + ۱۲۰ دلار مسکو + سن پترزبورگ
امارات ۷ شب و ۸ روز ۶۱۵۰۰۰۰۰ بالی
ترکیش ۷ شب و ۸ روز ۱۱۹۰ یورو + هزینه پرواز سوئیس
تابان ۳۲۰,۰۰۰ تومان