تور ترکیبی اروپا 29 اسفند و 6 فروردین 96

تور ترکیبی اروپا ۲۹ اسفند و ۶ فروردین ۹۶

۲۹ اسفند ۹۵   اتریشی   ۱,۷۰۰ یورو
تور ترکیبی اروپا 29 اسفند و 6 فروردین 96 (ویژه همکار)

تور ترکیبی اروپا ۲۹ اسفند و ۶ فروردین ۹۶ (ویژه همکار)

۲۹ اسفند ۹۵   اتریشی   ۱,۷۰۰ یورو

تورهای دیاکوپرواز

عنوان ایرلاین اقامت قیمت از مقصد
ماهان ۳ شب و ۴ روز + ۲ شب و ۳ روز + ۲ شب و ۳ روز ۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان دهلی + آگرا + جیپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان کوالالامپور + پنانگ
اطلس جت ۵ شب و ۶ روز ۸۷۵,۰۰۰ تومان استانبول
اطلس جت ۳ شب و ۴ روز ۷۹۹,۰۰۰ تومان استانبول
ماهان ۳ شب و ۴ روز ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان دبی
امارات ۷ شب و ۸ روز ۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان بالی
امارات ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۷۳۵,۰۰۰ تومان کوالالامپور + سنگاپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + پنانگ
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + سنگاپور
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان پوکت
قشم ایر ۴ شب و ۵ روز ۷۵۵,۰۰۰ تومان تفلیس
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲,۵۰۵,۰۰۰ تومان بانکوک + پوکت
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان بانکوک + پاتایا
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۱,۶۷۵,۰۰۰ تومان پاتایا
امارات ۳ شب و ۴ روز ۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان دبی
ماهان ۳ شب و ۴ روز + ۲ شب و ۳ روز + ۲ شب و ۳ روز ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان دهلی + آگرا + جیپور
ماهان ۷ شب و ۸ روز ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور
ماهان ۴ شب و ۵ روز + ۳ شب و ۴ روز ۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان کوالالامپور + سنگاپور
ایران ایر ۲ شب و ۳ روز + ۵ شب و ۶ روز ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان بمبئی + گوا