هتل گامبرون کیش

قیمت اقامت

اطلاعات تور خدمات تخت دو نفره تخت یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

تور کیش ۶ خرداد ۹۷

B.B ۵۲۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان ۵۱۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
زاگرس
از تاریخ ۶ خرداد ۹۷

تور کیش ۶ خرداد ۹۷

B.B ۶۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۶۱۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان ۴ شب و ۵ روز
زاگرس
از تاریخ ۶ خرداد ۹۷

تور کیش ۸ خرداد ۹۷

B.B ۵۳۰,۰۰۰ تومان ۷۴۰,۰۰۰ تومان ۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان ۳ شب و ۴ روز
زاگرس
از تاریخ ۸ خرداد ۹۷

امکانات هتل

امکانات عمومی
خدمات
امکانات ورزشی
اینترنت
ساعت ورود
ساعت خروج
رزرواسیون آنلاین